Hrvatski Deutsch Pošalji e-mail
Duško Borojević, dipl. ing. stroj. Duško Borojević, dipl. ing. stroj. Duško Borojević, dipl. ing. stroj. Duško Borojević, dipl. ing. stroj.

Dobrodošli!

Predstavljamo Vam Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Duška Borojevića. Ured je osnovan 2003. godine, a upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva (broj upisa 21) Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni inženjer strojarstva" 1998. godine.

Osnovna djelatnost ureda je:

  • izrada instalacija plina, grijanja, klimatizacije, ventilacije, vodovoda i kanalizacije,
  • stručni nadzor nad izvođenjem radova,
  • sudsko vještačenje u području strojarstva u građevini,
  • izrada energetskog certificiranja svih građevina.

Od sustava grijanja posebno bi izdvojili podno grijanje te solarne sustave za grijanje vode, koji su u posljednjih nekoliko godina doživjeli velik napredak, ali ujedno postali i vrlo pristupačni. Ovi sustavi donose znatne uštede te pridonose zaštiti okoliša, jer se smanjuje emisija štetnih plinova u atmosferu.

U projektiranju strojarskih postrojenja i instalacija vodimo računa o energetskoj učinkovitosti, zaštiti okoliša, garantiramo kvalitetu izrade i termine isporuke dokumentacije, a sve sa svrhom potpune prilagodbe potrebama investitora.

Strojarsko projektiranje i stručni nadzor

Strojarsko projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih postrojenja i instalacija uspješno implementiramo u zajednički kvalitetni proizvod s ostalim strukama u graditeljstvu, a općenito obuhvaćaju sljedeća tehnička područja:

  • priprema i obrada pitke / tehnološke vode, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice, stanice za podizanje tlaka, navodnjavanje,
  • grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, kotlovnice, toplinske stanice,
  • unutarnji vodovod, kanalizacija, topla sanitarna voda,
  • distributivni plinovodi, plinske instalacije stambenih i industrijskih objekata , mjerno - redukcijske stanice, spremnici UNP.